Aktualności - 02-03-2015

4 sierpnia 2013 r.

ODSZKODOWANIA OD LOTNISKA - nowe możliwości.

Mimo, że 3 sierpnia 2013 r. bezpowrotnie wygasły nie zgłoszone pozwami do Sądu ( bo inne formy , np. wniosków do lotniska, nie miały umocowania prawnego i stąd są bezskuteczne ) roszczenia odszkodowawcze związane z NIERUCHOMOŚCIAMI położonymi na terenie obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Okęcie , to jednakże nie oznacza , że nastąpiła z tą datą definitywna utrata prawa do innych rodzajów odszkodowań od zarządzających lotniskami w zakresie związanym z powodowaniem hałasu lotniczego poprzez obsługą lotów wykonywanych różne linie lotnicze( starty, przeloty, lądowania) .

Do odszkodowania od lotniska , w formie rekompensaty finansowej, MA PRAWO KAŻDY kto z racji zamieszkania czy dłuższego pobytu na terenie objętym ekspansją notorycznego hałasu lotniczego zmuszony jest do jego znoszenia. Dotyczy to zarówno przynależnemu określonemu lotnisku terenie utworzonego dla niego obszaru ograniczonego użytkowania jak i terenów poza tym obszarem, ale i również lotnisk dla których obszary takie nie były tworzone. Zarazem dotyczy to WSZYSTKICH zamieszkujących na terenie ekspozycyjnym hałasu lotniczego , bez względu na ich tytuł prawny do nieruchomości / lokali przez nich użytkowanych ( również lokatorów / najemców) w tym także tych, którzy są uprawnieni do roszczeń odszkodowawczych z racji położenia ich nieruchomości na terenie obszaru ograniczonego użytkowania ( niezależnie od tego, czy z uprawnień takich skorzystali) .

Uprawnienia odszkodowawcze w takich przypadkach nie ograniczone żadnym terminem. Ważne jest, aby przelatujące samoloty w miejscu Twojego ośrodka życia codziennego powiązanego z codziennymi funkcjami życiowymi, zakłócały lub uniemożliwiały pracę, naukę, życie rodzinne , sen, wypoczynek, relacje międzyludzkie itp. lub negatywnie wpływały na stan Twojego zdrowia lub zdrowia Twojej rodziny . Przeczytaj: Wpływ hałasu lotniczego na zdrowie człowieka

To co wyżej napisano dotyczy nie tylko lotniska Okęcie, ale również każdego innego lotniska w kraju i na terenie Unii Europejskiej.

Jeżeli hałas lotniczy stanowi Twój problem życiowy - nie zwlekaj i napisz do nas na poniższego emaila opisując w miarę dokładnie ten problem i dołącz skany , jeżeli posiadasz, wyników pomiaru hałasu ( wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń), opinii lekarskich wykazujących możliwy związek przyczynowy między hałasem i schorzeniem, opinie pedagogów o trudnościach w nauce dziecka mogących mieć związek z hałasem itp. Nasza porada , na adres Twojej skrzynki elektronicznej mimo, że komercyjna , może być dla Ciebie bezcenna . Chociaż nie zapewnimy Tobie przez to spokojnego snu, wypoczynku, spokoju, zdrowia itp. ani też nie powstrzymamy lotów samolotów, to wskażemy Ci sposób i kierunek działań prawnych dla pozyskania należnego Ci odszkodowania.

Otwarta jest oczywiście oferta naszej Kancelarii na obsługę roszczeń związanych z obszarami ograniczonego użytkowania ( nie tylko lotnisk) tam, gdzie na dany czas są one aktualne. Poznaj bliżej problematykę "obszarową" OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA - ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA.

lex@kancelarie.waw.pl

Do góry

Zmiany w procedurze cywilnej od dnia 03 maja 2012 r.

03 maja 2012 r. weszły w życie bardzo ważne i obszerne ( w ponad 160 zapisach K.P.C. ) zmiany w procedurze cywilnej .

Celem tych zmian , wg przedłożenia rządowego z uzasadnienia projektu, jest uproszczenie struktury postępowania procesowego przez wprowadzenie mechanizmów, które winny przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia tego postępowania.

Z analizy zmienionych / zmodyfikowanych przepisów wynika, że zmiany/modyfikacje zmierzają do skomplikowania postępowania, a w wielu przypadkach są pozorne. Wprowadzona powszechna prekluzja dowodowa z woli sądu , zamiast dotychczasowej prekluzji z mocy prawa lecz dotyczącej jedynie przedsiębiorców, ograniczy prawo strony do swobodnego prezentowania dowodów we właściwym proceduralnie czasie . A wiadomo, że "proces cywilny dowodami stoi" czyli, że tylko na dowodach zgłoszonych we właściwym czasie zasadza się całość procesu cywilnego.

Zmienione przepisy bezkonsekwencyjne pozwalają nadto na odrzucenie nie zamówionej przez sąd korespondencji w spawie .

Najbardziej rozwinięta nowelizacją część k.p.c. o postępowaniu egzekucyjnym , poprzez przewidziany w niej ostry rygoryzm fiskalny wobec dłużników , pozostanie złudną nadzieją na usprawnienia i przyspieszenia tej części postępowania skoro dłużnik nie chcąc dobrowolnie zaspokoić wierzyciela znacznie wcześniej wyzbywa się majątku licząc się z egzekucją i nie sposób w takich sytuacjach wierzyć, że coś tam pozostawił na grzywny i kary pieniężne. Natomiast, zgodnie z filozofią dokonanej nowacji k.p.c. , komornik z racji pełnionych obowiązków nie może przekształcać się w organ, którego zadaniem jest poszukiwanie majątku dłużnika. Jego rolą jest przeprowadzenie egzekucji. W naszym systemie prawnym majątek, do którego może być skierowana egzekucja, powinien wskazać wierzyciel (art. 797).

Więcej - w komentarzu Kancelarii do zmienionych przepisów , z prawno- porównawczym materiałem dot. zmienionej procedury.

Do góry

 

Nota prawna
Treść strony internetowej Kancelarii MANPOL LEX jest chroniona prawami autorskimi. Powielanie informacji i danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiałów graficznych wymaga wcześniejszej zgody Kancelarii. Nie dotyczy to zakładek odsyłających do aktów prawnych ( Dz.U. , Dz.Urz. , MP) lub do innych stron internetowych.

Copyright by Kancelarie Manpol LEX SEO WEB strony www